For at tilgodese det enkelte barns behov, trivsel og udvikling vægter vi samarbejdet, lærerne, det pædagogiske personale og forældrene, meget højt. Det er vigtigt for os, at der er en rød tråd mellem skole, hjem og fritid. Lærerne og det pædagogiske personale laver i fællesskab med hjemmet aftaler vedr. det enkelte barn for at imødekomme barnets behov.

Samarbejdet har til formål at benytte de forskellige faggruppers viden og kompetencer for at styrke barnets alsidighed, udvikling og trivsel for her igennem at give barnet de bedste forudsætninger for et godt børneliv.