Krop, Sundhed og Bevægelse

Siden 2006, hvor vi deltog i DGI’s pilotprojekt ”Børn og unge i bevægelse”, har vi løbende udviklet vores bevægelsespolitik. Fra tidsbestemte faste aktiviteter og fastlåste rammer til flere forskellige aktiviteter i kortere intervaller.

Ideen til det koncept vi benytter i dag, udspringer af tanken om, at børnene ikke længere skal binde sig for en længere periode, men at de på kortere tid kan snuse til flere forskellige aktiviteter. På den måde vil børnene fra gang til gang kunne vælge til og fra, alt efter om de har lyst til den pågældende aktivitet på dagen, eller om de denne dag har lyst til noget helt andet.

Vi samarbejder med forældrene om at motivere det enkelte barn til bevægelse, hvis vi tror tilbuddet er noget for deres barn. Hver måned lægges der en aktivitetskalender ud på skolens forældreintra. Derudover vil kalenderen også være at finde på skolens hjemmeside under SFO og hænge på vores opslagstavle i Hobbitten.

Med vores nye koncept håber vi, at tilbyde noget der er interessant for alle børn. Der vil både være fysiske aktiviteter, kreative tilbud,(nogle årstidsbestemte), og faste båldage evt. med mad over bål.

Det, at børnene ikke længere binder sig for eksempelvis 8 gange, håber vi giver mere lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer, som kan flytte grænser for det enkelte barn.


Ugens Puls

Sideløbende med dette har vi endnu et koncept. ”Ugens Puls”. Vi bestræber os på, at alle børn skal have pulsen op hver dag.

Mange af vores børn klarer det selv i form af forskellige lege. Men de, som skal støttes, får her forudsætning for at kunne.

Dette er en lille leg eller bevægelse, som alle kan. Vi illustrerer bevægelsen/legen gennem billeder og leger legen med børnene.

”Ugens puls” hænger på vores infotavle. Vi opfordrer børn og forældre til at lave bevægelsen hverdag. Gerne flere gange om dagen.